TOP termékek

Házhozszállítás

Cellkolor Selyemfényű Zománcfesték, fémre és fár

Cellkolor Selyemfényű Zománcfesték, fémre és fár
Cellkolor Selyemfényű Zománcfesték, fémre és fár

cellkolor selyemfényű zománcfesték színminta

Felületi megjelenés Selyemfényű, színes.
Száradási idő 6-8 óra után porszáraz, 48 óra után száraz.
Átfesthetőség 24 óra után.
Tárolás 5-25°C hőmérsékleten.
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 5 évig.
Alkalmazás Ecsettel, lakkhengerrel.
Javasolt rétegszám 2 réteg.
Higítás Nem szükséges.
Kiadósság 10-12 m2/l rétegenként, felülettől függően.
Bővebben
2 790 Ft
Részletek
Összetétel
Kötőanyag, lakkbenzin, pigment, töltőanyagok, festékadditív.

Veszélyességi osztály
Robbanásveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom
Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25%).

Biztonsági adatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 Kalcium 2-etilhexanoátot és 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
Adatok
Gyártó
Polifarbe
Tömeg
1 kg/db
A vásárlás után járó pontok
28 Ft
Felhasználás


Az anyag felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni a festéket. Új fafelületek festése: a száraz, kezeletlen fa felületeken festés előtt csiszolást, portalanítást, ha szükséges, észter hígítóval történő gyantamentesítést kell végezni. Beltéri fafelület alapozása: a fát elegendő csak lenolajkencével beereszteni. Kültéri fafelület alapozása: a felület előkészítést követően a fát gombák és rovar kártevők elleni védelmet biztosító Boróka Base fakonzerváló alapozóval kell kezelni. Az alapozó száradása után ‒ annak csiszolása nélkül ‒ kell a további rétegeket felhordani. Fémfelületek festése: alapozás: a bevonandó, festetlen fémfelületet drótkefézéssel, szükség esetén kézi-, illetve gépi csiszolással rozsdátlanítjuk, majd portalanítjuk, zsírtalanítjuk lakkbenzines törléssel. Ezután a fémfelületre először korróziógátló alapozót kell felhordani, 1-2 rétegben. Közbenső festés: a felület egyenetlenségeinek kitöltésére szükség esetén 1-2 réteg Cellkolor univerzális alapozó használata javasolt. Fedőfestés: a megfelelően előkészített felületre a Cellkolor selyemfényű zománcfestéket ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani 2 rétegben. Felújítás, emlékeztető festés: a régi, hibátlan bevonatot meg kell csiszolni, majd portalanítani, és zsírtalanítani kell lakkbenzines törléssel. A laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a hibahelyeket a megfelelő rétegrend szerint kell kijavítani. Az így előkészített felületre hordjuk fel a Cellkolor zománcfestéket 1-2 rétegben.

Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!